หน้าแรก
ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมของโครงการ
ปฏิทินกิจกรรม
บริบทพื้นที่พัฒนาศักยภาพฯ
ทำเนียบศูนย์ ศศช
ทำเนียบครูนิเทศก์
เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมฯ
กระดานสนทนา

  

 

 

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง
มีเป้าหมายเพื่อยกระดับคนบนพื้นที่สูงให้ได้รับการพัฒนาบนฐานความรู้ที่เหมาะสม และสามารถดำรงชีวิตอยู่กับทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะป่าได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งทำให้ชุมชนในพื้นที่เป้าหมายทั้ง 180 แห่งได้รับการพัฒนากระบวนการเรียนรู้บนฐานองค์ความรู้ของโครงการหลวงอย่างต่อเนื่อง มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาว และมีเครือข่ายการเรียนรู้ของชุมชนที่เข้มแข็ง รวมทั้งการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและบริหารจัดการโดยกระบวนมีส่วนร่วมของชุมชน
 
แจ้งย้ายเวบไซต์ไปที่ http://hdkn.hrdi.or.th/
เนื่องจากโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงฯ ได้ดำเนินกิจกรรมโครงการเป็นระยะที่ 3 (ปี 2556-2559) และได้พัฒนาเวบไซต์ใหม่ สามารถเข้าชมได้ที่ http://hdkn.hrdi.or.th/
แจ้งวันหยุดเจ้าหน้าที่ส่งเสริมโครงการประจำเดือนเมษายน 2556
แจ้งกำหนดการนิเทศพื้นที่ถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงฯ ประจำเดือนมีนาคม 2556
แจ้งกำหนดการเดินทางเข้าร่วมประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556
กำหนดการ ศศช.สัญจรครั้งที่ 2/2556 ณ ศศช.บ้านแจรงหลวง ตำบลภูคา อำเภอปัว จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 1-3 มีนาคม 2556
ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเรื่อง "แนวทางการพัฒนาการปลูกเสาวรสหวานเพื่อให้ได้คุณภาพ"
 
ศศช.บ้านสะไลหลวง ต.บ่อเกลือเหนือ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเกลือเหนือ จัดกิจกรรมการรณรงค์การจัดทำแนวกันไฟบ้านสะไลหลวง ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2556
กิจกรรม ศศช.สัญจร ครั้งที่ 2-2556 ณ ศศช.บ้านแจรงหลวง อ.ปัว จ.น่าน ระหว่างวันที่ 1-3 มีนาคม 2556
married cheat married men and affairs married woman looking to cheat

ศศช.บ้านป่าซ้อแสนพงษ์ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย จัดอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง “การขยายพันธุ์ไม้ผลบนพื้นที่สูง” ให้กับสมาชิกกลุ่มผู้ปลูกไม้ผลบ้านป่าซ้อแสนพงษ์ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556
ศศช.บ้านป่าซ้อแสนพงษ์ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย จัดอบรมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับการปลูกกาแฟอราบิก้าให้กับสมาชิกกลุ่มผู้ปลูกกาแฟอราบิก้าบ้านป่าซ้อแสนพงษ์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556
Get the latest Flash player to see this movie.
 
Get the latest Flash player to see this movie.
 
<กันยายน 2561>
จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.อา.
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
กิจกรรมทั้งหมด
 


   
Copyright © 2011 Highland Research and Development Institute (Public Organization) All rights reserved.
โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
65 หมู่ 1 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 053-328496-8 โทรสาร 053-328494 , 053-810111 E-Mail : kaikaews@hrdi.or.th
เริ่มใช้งานระบบเมื่อ 9 กุมภาพันธ์ 2554