สรุปผลการดำเนินงานโครงการขยายผลโครงการหลวง ประจำปีงบประมาณ 2557  ณ เดือน กันยายน 

พื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงจำนวนที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้พื้นที่ปลูก(ไร่)ผลการส่งเสริมรายได้การใช้จ่าย
ครั้งคนปริมาณมูลค่าแผนผล
ขุนสถาน1931,402545110,7765,870,5332,912,7401,725,556
คลองลาน1018602883,931542,3221,644,3001,236,651
ดอยปุย928432940,0681,551,9411,300,500912,363
ถ้ำเวียงแก4350433550,2161,504,6562,631,0001,409,593
น้ำแขว่ง3261,59982384,6741,621,6801,967,4501,652,814
น้ำเคิม12569755045,408902,3161,426,875939,142
น้ำแป่ง723351,381529,5922,190,4651,848,0001,625,606
บ่อเกลือ441,111499175,2442,889,0492,767,3401,815,668
ป่ากล้วย5854752131,3902,082,2321,512,1251,082,050
ปางแดงใน892,2712,1451,674,41315,124,9273,054,3302,099,383
ปางมะโอ1391,3311346,534741,6621,900,7001,405,628
ปางยาง1141,651502193,0271,912,7802,714,0001,565,538
ปางหินฝน571,04831196,2624,003,1392,278,8501,572,993
ป่าแป๋911,81429320,130611,2732,018,7001,173,237
โป่งคำ1421,2161,645178,1072,151,3672,788,8003,064,344
ผาแตก65664251113,6392,487,5122,388,6501,449,772
แม่จริม1581,201400250,1113,193,5272,299,5001,954,418
แม่มะลอ1292,01579458,0273,777,2203,359,2902,790,935
แม่สลอง762,636712250,65811,828,1105,091,1003,147,109
แม่สอง1151,9559024,221467,6623,782,5002,854,748
แม่สามแลบ1422,31210039,076732,5732,213,0001,903,456
วังไผ่621,296417105,6532,591,1702,671,6501,730,381
วาวี441,482600101,6821,638,8493,428,9002,255,943
สบโขง932,46620176,4511,690,8692,196,5001,772,893
สบเมย973,8528093,5591,876,1883,677,5002,594,511
สะเนียน1111,2672,274157,3873,004,9402,051,7001,582,405
ห้วยเขย่ง941,95610635,4963,644,8152,414,7001,693,618
ห้วยเป้า1202,51316744,2611,075,7652,979,6502,412,467
โหล่งขอด778,6891,4981,128,8233,573,2892,003,2001,607,572
รวม3,06951,53315,7866,498,81685,282,83073,323,55053,030,795